Nástupní list

K vyplnění nástupního listu můžete použít níže uvedený formulář

Bez vyplněného nástupního listu a plného očkování není účast na letním dětském táboře možná!
Tento vytištěný formulář musíte přinést na odjezd na tábor. Tento formulář NEBUDE zasílán vedení tábora elektronicky
Nástupní list

E-Přihláška na LDT BOROVINA

Ulice, Číslo popisné, Město, PSČ, Stát
Plavecké dovednosti
150
Ulice, Číslo popisné, Město, PSČ, Stát

Kontakt na další osobu

která může (pokud jsou rodiče nedostupní) jednat s vedením tábora

Prohlášení zákonných zástupců dítěte

Jméno a Příjmení
Ulice, Číslo popisné, Město, PSČ, Stát

nejeví známky akutního ani virového infekčního onemocnění (horečka, průjem, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.

na mobilních zařízeních klepněte na "podpis"

Určení osoby oprávněné dle Zákona o zdravotních službách

na mobilních zařízeních klepněte na "podpis"