elektronická Přihláška

K vyplnění přihlášky můžete použít níže uvedený formulář

Při odevzdání přihlášky je potřeba uhradit jednorázovou nevratnou zálohu 1 000,- Kč, a to převodem na účet 2801574564/2010, kde uvedete jméno a příjmení dítěte. Popřípadě je možná úhrada v hotovosti po předchozí domluvě na tel. čísle 608 153 357.
Platba doplatku (5 990,- Kč, popř. 5 490,- Kč) proběhne také jedním z výše uvedených způsobů. Nejpozději do 31. května 2024!!
Přihláška

E-Přihláška na LDT BOROVINA

Vyberte způsob platby
Ulice, Číslo popisné, Město, PSČ, Stát
(upozorňujeme, že děti se do oddílů rozdělují především dle věku)
(upozorňujeme, že děti se do oddílů rozdělují především dle věku)

Souhlas

V průběhu měsíce června Vám budou na email zaslány potřebné dokumenty (nástupní list, posudek o zdravotní způsobilosti, GDPR), které odevzdáte při nástupu dítěte na tábor. Dokumenty je možné stáhnout i na webových stránkách www.ldtborovina.cz. Pokud se Vaše dítě ze závažných důvodů (nemoc) nezúčastní tábora, okamžitě to nahlaste hlavnímu vedoucímu tábora a předložte písemné vyjádření lékaře. Po odečtení nevratné zálohy Vám bude vrácena částka ve výši nevynaložených nákladů. Vrácení proběhne po vyúčtování tábora. V případě, že si zajistíte náhradníka, který si tábor uhradí, lze částku vrátit celou. Lze uplatnit do dne nástupu na tabor. Potvrzení: Svým podpisem potvrzuji správnost výše uvedených údajů. Informovaný souhlas: Podpisem této přihlášky udělujete souhlas s tím, aby spolek Znojemský pozdní sběr z. s. (se sídlem ul. Lidická 872/4, Znojmo) mohl zpracovávat údaje o Vašem dítěti, které nutně potřebuje pro svoji činnost a jsou obsaženy v Přihlášce a Nástupním listu. Jedná se hlavně o informace o zdravotním stavu dítěte, individuální a věkové zvláštnosti, dietetická omezení, pořizování fotografií a videonahrávek v průběhu tábora a jejich zveřejnění pro propagační účely Znojemský pozdní sběr z. s.
(Obec)
na mobilních zařízeních klepněte na "podpis"